Městská knihovna Holýšov
Naposledy aktualizováno: 19.1.2021

 

BŘEZEN-MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2020 

 

Městská knihovna v Holýšově se i letos připojuje k celostátní akci Březen - měsíc čtenářů a připravila řadu akcí:

 Besedy a povídání na různá témata pro z děti mateřské školky.

 Registrace nových dětských čtenářů po celý měsíc zdarma.

Všichni návštěvníci do 15 let, kteří ještě nejsou, ale chtěli by se stát čtenáři knihovny, mají po celý měsíc možnost registrovat se zdarma. Získají tak možnost půjčovat si nejen knihy a časopisy, ale také mají přístup k internetu.

 Kreslíme knihovně
Děti, kreslíte rádi? Neváhejte a přineste výkresy (A4) dle své fantazie. Vybrané obrázky budou vystavené na chodbě knihovny.

 
Pro dospělé i dětské čtenáře je ve čtvrtek 5. března připravena AMNESTIE. V tento den budou poplatky za pozdě vrácené knihy odpuštěny.  

 

 

VÝSTAVA OBRÁZKŮ  

 V průběhu prosince 2019 probíhá v knihovně výstava ručně vyšívaných obrázků naší čtenářky paní Hany Nesnídalové z Hradce.  

 

 

POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU 
PŘIJEĎTE DO ZOO  

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři Městské knihovny Holýšov ve věku 6 - 15 let od 1.3.2019 do 20.12.2019.

Každému  účastníkovi  je přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček.
Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě. 

Knihovnice postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Průkazku si každý soutěžící střeží jako oko v hlavě a přdloží jí knihovnici při výpůjčce knihy o přírodě.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček, nejdéle 20.12.2019,  čtenáři odevzdají soutěžní průkazky v knihovně a knihovnice pošle elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2020.


Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá  na konci ledna 2020 jednu volnou vstupenku k jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady. 

 

 

                                          

           

_______________________________________________

 

 

Knihovna pořádá pro MŠ tématické besedy. Seznam besed je na požádání v knihovně. Beseda trvá cca 45-60 minut, zahrnuje povídání k tématu, říkanky, hádanky, četbu příběhu, kreslení či omalovánku a prohlížení knih. 

 

Pro žáky ZŠ a družiny jsou připraveny besedy, které jsou koncipovány jako seznamovací s prostředím knihovny, děti se v nich seznámí s provozem a prostředím knihovny a s nabídkou knížek pro školáky. 

 

Besedy jsou pořádány v úterý a ve čtvrtek dopoledne.