Městská knihovna Holýšov
Naposledy aktualizováno: 21.10.2019

 

 

POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA ODMĚNU 
PŘIJEĎTE DO ZOO  

Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní čtenáři Městské knihovny Holýšov ve věku 6–15 let od 1.3.2019 do 20.12.2019.

Každému  účastníkovi  je přidělena soutěžní průkazka s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti výpůjček.
Výpůjčkami se rozumí dvanáct návštěv v knihovně, nikoliv dvanáct vypůjčených knih. Při každé návštěvě si může čtenář půjčit libovolný počet knih, alespoň jedna však musí být o přírodě (nejen knihy naučné, ale i příběhy   nebo  pohádky  o  přírodě).  Půjčí-li  si  jich  více, z  hlediska  pravidel  soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.

Knihovnice postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky.

Průkazku   si   každý   soutěžící  střeží jako oko v hlavě a předloží jí knihovnici při výpůjčce knihy o přírodě.

Po splnění stanoveného počtu výpůjček, nejdéle 20.12.2019,  čtenáři   odevzdají   soutěžní   průkazky v knihovně a knihovnice pošle elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam účastníků soutěže. Ten na jeho základě odešle knihovně příslušný počet volných vstupenek pro rok 2020.


Každý soutěžící čtenář, který nasbírá dvanáct razítek, získá  na konci ledna 2020 jednu  volnou  vstupenku  k  jedné návštěvě ZOO a botanické zahrady. 

 

 

                                          

           

_______________________________________________

 

 

Knihovna pořádá pro MŠ tématické besedy. Seznam besed je na požádání v knihovně. Beseda trvá cca 45-60 minut, zahrnuje povídání k tématu, říkanky, hádanky, četbu příběhu, kreslení či omalovánku a prohlížení knih. 

 

Pro žáky ZŠ a družiny jsou připraveny besedy, které jsou koncipovány jako seznamovací s prostředím knihovny, děti se v nich seznámí s provozem a prostředím knihovny a s nabídkou knížek pro školáky. 

 

Besedy jsou pořádány v úterý a ve čtvrtek dopoledne.