Městská knihovna Holýšov
Naposledy aktualizováno: 21.10.2019

Městská knihovna Holýšov sídlí v Americké ulici č.p. 516,
v budově MKS Holýšov.


                              Výpůjční doba MěK Holýšov:

                        Pondělí     8,00 - 12,00        13,00 - 16,00
                        Úterý             zavřeno pro veřejnost
                        Středa       8,00 - 12,00        13,00 - 16,00
                        Čtvrtek                               13,00 - 18,00
                        Pátek        8,00 - 12,00          Fond knihovny činí 15 961 titulů (k 31.12.2018)
         Počet registrovaných čtenářů za rok 2018 - 285 
     

Počet výpůjček za rok 2018: 14 651 (11 899 knih, 2 752 periodik)
         Pro žáky ZŠ a MŠ bylo v roce 2018 uspořádáno
25 besed. 


 

Výpůjční doba knih je 30 dní.
Výpůjční doba časopisů je 14 dní.


Čtenářem knihovny se může stát každý po předložení průkazu totožnosti, u dětí do 15 let podepíše přihlášku jejich rodič či zákonný zástupce.

Roční registrační polatek: 100,-Kč /dospělí/, 
50,-Kč  /děti a studenti do 25 let/. 

 

 Knihovní řád 2018